Smoschwer No. 625 z roku 1918

Velmi zajímavý je příběh malé zelené parní mašinky, která se dostala na Čierny Balog až v roce 1984.

Byla vyrobena v polské Vratislavi v roce 1918, a původně byla určena pro rakouské válečné polní dráhy. Na bojiště se však už nedostala a čekala v továrně na kupce. První zprávy o jejím provozu jsou až z 29. prosince roku 1926. Byla používána při stavbě regulací řeky Svratky v Brně, koncem 20. let jezdila v Uherčicích, v letech 1942 až 43 pracovala v Modřicích. Tam její stopy zmizely na dlouhých 40 let.

Mašinka  Smoschewer

Mašinka  Smoschewer Teprve v roce 1984 byla ve staré, k demolici určené stodole opět objevena a začala její novodobá historie. Na Čierny Balog byla přivezena 13. listopadu 1984. Dlouho byla uložena v depozitáři na Štiavničce, až byla 15. října 1990 odvezena do dílny pana Jiřího Macha v Tursku na generální opravu. Při opravě jí byl vyměněn kotel za nový a byl rozšířen její původní rozchod 600 mm na 760 mm ČHŽ.

Na lesní železničku se vrátila 18. dubna 1993 přesně v 15:36. Od té doby jezdí po kolejích Čiernohronské lesní železnice a vozí turisty.

©Pavúk ( Daniel Král )

Mašinka  Smoschewer Tento obrázek je zajímavý tím, že se mašinka nachází takřka na konci zachovaných kolejí ve Vydrovské dolině. Další, také podstatná skutečnost, je to, že z boudičky strojvůdce vykukuji já osobně.

Smoschwer na vyhybně Šanske
A tady ji vidíme na výhybně Šanské, při křižování s druhým turistickým vlakem.
Zpět na úvodní stránku ČHLŽ Letní tábory ve Vydrovu