Cyklotrasy, Eagle software


Oblast Jizerské hory.

Data oblasti Jizerské hory, k 21.5.03
Obsahují 570 míst, 885 cest a 33 tras, zip soubor 51 kb.
Aktuální data oblasti pro verzi programu 1.40.

V roce 2001 jsem se stal správcem oblasti Jizerské hry v programu Cyklotrasy. Oblast se kryje s rozsahem mapy číslo 103 Jizerské hory (1:75 000), od nakladatelství Shocart. Mapa vyšla, pokud je mi známo, ve dvou vydáních, v roce 1999 a v roce 2001. Hory, překvapivě, vyšly stejně, zcela rozdílná je síť doporučených cyklotras a značených cyklotras KČT. Vzhledem k prudkému rozvoji posledně jmenovaných tras bude do oblasti doplněno postupně, některé úseky zatím existují pouze v návrhu.

Momentálně oblast popisuje prakticky celou vrcholovou oblast Jizerských hor, Frýdlantsko a Ještědský hřeben. Pracuji na okolí Železného Brodu až k Turnovu, oblasti kolem Českého Dubu a na zmapování podstatných místních silniček mezi Jabloncem nad Nisou, Tanvaldem, Josefovým Dolem a pod. Kdo to tam trochu zná, ví jaký je to propletenec.

Horskou oblast Jizerských hor v oklolí Liberce mám poměrně zažitou, tam by větší nepřesnosti být neměly. Oblast Frýdlantska je dělaná prakticky celá z mapy, pokud někdo objevíte podstatné odchylky ve vzdálenostech, nadmořských výškách a značení, uvítám zaslání zpřesňujících informací. Okolí Hejnic jsem již začal projíždět a upřesňovat osobně.

Situace hustě osídlených a tedy i cestami vybavených úbočí hor a také podhůří již není tak jednoduchá, tady jsem musel zvolit především taktiku propojení obcí a následného začlenění turistického značení. V místech, kde turistická značka neprochází středem obce, popřípadě nekřižuje tam silniční síť, je v poznámce uvedeno, kde a jak jednotlivé sítě navazují.

Samostatnou kapitolou jsou města Liberec a Jabonec nad Nisou. Sama o sobě obsahují dostatek bodů po okrajích měst, vzdálenost bodů do centra města nelze určit jinak, než vzdušnou čarou. Středem Liberce je náměstí Dr.E.Beneše, "horní centrum" s radnicí, v Jablonci jsem vybral "horní náměstí" s kostelem a parkovištěm.

Některé trasy částečně vybíhají z popisované mapy. Je to předevsím u dálkových tras a u výsledných významných cílů tras. Pokud je bod příliš mimo oblast nemá nadmořskou výšku a souřadnice.

Souřadnicová síť WGS-84 oblasti Jizerské hory byla z větší části odečtena z mapových podkladů programu GeoBáze® Prohližeč Standart verze 2.8 © Geodézie a.s. Vzhledem k tomu, že získání podrobnějších podkladů, než 1:100 000 je finančně náročné, pomáhal jsem si i odečtem z map 1:25 000, které jsou na část oblasti vydány v papírové formě. K dnešnímu dni jsem, bohužel, neměl možnost ověřit přesnost s reálnou GPSkou.

Cyklotrasy EAGLE software
Program je s drobným omezením funkční i v neregistrované a tedy bezplatné verzi. Informace o verzích, licenční politice a cenách programu a oblastí hledejte přímo na stránkách Cyklotras. Na této stránce budou především informace a důležité poznámky k oblasti.

Data oblasti Jizerské hory, k 15.12.02
Obsahují 515 míst, 791 cest a 18 tras, zip soubor 45 kb.
Aktuální data oblasti pro verzi programu 1.37. Tady jsou data tak, jak je postupně doplňuji a zpřesňuji. Do verzí cyklotras jsou aktualizace zařazovány až při vydání nové verze. Soubory rozbalte do adresáře Vaší verze Cyklotras, podadresář Jizerky. Původní soubory, obzvlášť pokud obsahují Vámi provedené změny, doporučuji ozálohovat do jiného adresáře.

mailto:kolombo@kolombo.cz kolombo@kolombo.cz

Poslední aktualizace: 21.5.2003
webmaster