Požadavek na změnu předpisů


Pokud jsou nějaké předpisy nesprávné, nevyhovují současné době a stavu cyklistické techniky, tak správný postup není pouze nedodržovat je, ale především se snažit o jejich změnu. Případná úprava předpisů není nic drahého, daňové příjmy to také nijak zvlášť neohrozí, takže by to mohlo být řešitelné.

Základem je fakt, který platná vyhláška bohužel nezaznamenala, že současné jízdní kolo není v převážné většině případů používáno jako dopravní prostředek, ale jako rekreační sportovní náčiní. Ve většině oblastí s velkým pohybem cyklistů je jen minimální pohyb motorových vozidel, přibývá i cyklostezek a tak se bude stále více oddělovat motorový a bezmotorový provoz.

Vyhláška by tedy měla definovat pouze základní povinné vybavení rekreačního kola a další doplnění doporučovat podle způsobu jeho dalšího použití.

Návrh nových předpisů na vybavení jízdního kola podle Ministerstva dopravy a spojů ČR

Moje představa návrhu nových předpisů na vybavení jízdního kola

Moje představa o prosazování změn jsou petice, návštěvy poslanců a senátorů, dopisy na ministerstovo a pod. Jen nevím, jestli v "demokratické společnosti" jako je ta naše to bude fungovat.

Pokud mám informace, tak z našich poslanců na kole jezdí Vladimír Mlynář US, Karel Künl US, Ransdorf KSČM.

Plné znění platné vyhlášky

Zpět na O vybavení jízdních kol


mailto:kolombo@kolombo.czmail na adresu:
kolombo@kolombo.cz

Zpět na úvodní stránku M. Kolombo