Murphologie na téma mobilní telefon GSM.

© Miroslav Kolombo

Podobnost s jinými obdobnými zákony je pouze náhodná, a je vyvolána faktem, že všechny stroje, přístroje a další zařízení jsou proradné bestie s puntíčky.

Náměty na doplnění dalších pravd viz níže ( na konci stránky ).


Základní nevyvratitelná pravda o mobilních telefonech:

( odvozeno od základního poznatku o počítačích )
1. Mobilní telefon je pokrok a pomáhá lidemi.
2. Země je placka.

Zákon o funkčnosti a poruchách.

1. Mobilní telefon vždy funguje.
2. Telefon nefunguje čekáte-li velmi důležitý hovor.
3. Funguje-li i přesto, zmizí náhle signál.
4. Nemizí-li signál a ani telefon, jistě dojdou baterie.
5. Funguje-li vše u Vás, objeví se porucha jinde.
6. Byla-li porucha jinde než u Vás, pachatel ( = poskytovatel ) vše zapře.

Zákon o vypinači:

Nejvíce lidí volá vypnete-li telefon.
Když konečně telefon zapnete, nikdo už nemá náladu Vám zase volat.

WC doplněk k zákonu o vypinači:

Za několik málo minut dokáže zavolat víc lidí, než za celý zbytek dne.

Jídelní pravidlo:

Telefon zvoní pouze máte-li plnou pusu.
Pokud vypnete telefon po dobu oběda, zapomenete ho pak aspoň na hodinu zapnout.

V autě:

1. Telefon zvoní:
a) v rušné křižovatce ( než ji projedete a zastavíte, přestane zvonit a volající nemá rád záznamíky )
b) za jízdy pouze, máte-li zařazený neutrál nebo jedničku.
c) těsně před místem kde mizí signál.
d) nejvíce hovorů je vždy, máte-li plno práce s řízením.
e) jde-li dobře zastavit a v klidu telefonovat, je hovor úplně zbytečný.

Pravidlo o neuzavřených obchodech:

Máte-li naráz dva hovory, pak ten, který odložíte byl důležitější a něco přinášel.

Nouzové pravidlo:

Uvíznete-li kdekoli nebo potřebujete-li rychle pomoc, jste určitě mimo signál ( nevlastníte-li mobilní telefon, je signál naopak vynikající ).

Posílené nouzové pravidlo:

Stane-li se opravdu něco vážného, máte telefon doma ( v kanceláři ) na stole. V tomto případě je signál vynikající.

mailto: kolombo@kolombo.cz Další náměty z praxe laskavě zašlete na moji E-mailovou adresu: kolombo@kolombo.cz

Pokud nebude vyžádáno jinak, bude každý příspěvek opatřen © autora.


Seriozně se o mobilních telefonech píše napřiklad na serveru www.mobil.cz
A tady jsou naši oprároři: Eurotel a Radiomobil ( síť Paegas ).

Zpět na HOME PAGE ( úvodní stránku )