Vyhláška 301/2001 sbírky, § 16


§ 16

Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky

(1) Podmínkou pro užití jízdního kola a jízdního kola s pomocným motorkem v provozu na pozemních komunikacích je jeho vybavení

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou
b) jasně znějícím zvonkem nebo obdobným zařízením
c) za nesnížené viditelnosti přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy a odrazkami oranžové barvy na šlapadlech a v paprscích kol; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály obdobných vlastností a mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty
d) za snížené viditelnosti odrazkami podle písmene c) a dále světlometem svítícím dopředu bílým světlem a svítilnou svítící dozadu stálým nebo přerušovaným světlem červené barvy.

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se nevztahuje na jízdní kolo užité v provozu na pozemních komunikacích účastníkem sportovní akce.

Zpět na O vybavení jízdních kol


mailto:kolombo@kolombo.czmail na adresu:
kolombo@kolombo.cz

Zpět na úvodní stránku M. Kolombo