O vybavení jízdních kol


Tyto stránky vznikly jako reakce na kampaň Policie České republiky zaměřenou proti cyklistům a měly by Vám dodat většinu informací jak si vybavit kolo. Dále tu najdete výňatky ze zákonů, které se týkají provozu jízdního kola a možností kudy a jak jezdit.

Výhledově bude také informovat o povinnostech cyklistů v okolních zemích. Alespoň doufám, že v dohledné době tomu tak bude. Zatím mám k dispozici platnou legislativu České republiky a několik "zvolání" o tom, jak je tomu v SRN a ve Švýcarsku.

Jak je to momentálně s vybavením jízdních kol v České republice:

Sbírka zákonů č. 341 / 2002 sbírky, příloha č. 13

Nová vyhláška 341 / 2002 sbírky částka 123, strana 7226, rozeslána 30. července 2002, opět mění povinnosti na vybavení jizdních kol. Velmi stroze definované povinnosti cyklisty znovu nahradil text, který je velmi podobný vyhlášce 102/1995. Pouze zmizely blatníky, zvonek a kryt řetězu. Také byla upravena pasáž o povinném osvětlení a správně definováno právo nesvítit v období povinného svícení.

Nevím jak Vám, ale mě připadala předchozí úprava zřetelně volnější (zvonek mám).

Vyhlášky věnované jízdním kolům a pohybu v přírodě:

Z pravidel silničního provozu:   části ze zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Městská policie,
práva v dopravě:  
části ze zákona 361/2000 Sb. po novelizaci
Současně platná vyhláška:   Příloha č. 13 k vyhlášce č.341/2002 sb. Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky
Stará vyhláška I: plné znění § 16, Technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky vyhl. 301/2001 sb.
Stará vyhláška II: plné znění § 99 jízdní kolo z vyhlášky 102/1995 sbírky
Stará vyhláška III: plné znění § 73 jízdní kolo z vyhlášky 41/1984 sbírky
Z lesního zákona:   Zákon č. 289/95  Sb. o lesich, paragraf 20
Ze Zákona na ochranu přírody a krajiny:  Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Tohle se mi snad nikdy nepovede dodělat:

  1. Jak je tomu v okolních zemích
  2. Moje představa návrhu nových předpisů na vybavení jízdního kola
  3. Kde, jak a proč požadovat změnu příslušných předpisů

Pokud má někdo možnost získat nějaké podklady, obzvláště k vybavení jízdních kol a povinnostem cyklistů v jiných zemích, nejlépe přesné znění příslušných zahraničních předpisů, klidně i v originále, uvítal bych to jako velmi užitečnou pomoc.

Dále vítám dálší náměty k doplnění stránek a názory na potřebnost (nepotřebnost) příslušenství kola.

Poslední aktualizace 6.4.2003

mailto:kolombo@kolombo.czmail na adresu:
kolombo@kolombo.cz

Zpět na úvodní stránku Miroslav Kolombo